Địa chỉ cư trú là gì

Địa chỉ cư trú là gì ?  Hiểu như thế nào về nơi cư trú của công dân

Xin luật gia giải thích rõ ràng thế nào là nơi cư trú?

Hiện nay gia đình tôi và một số hộ dân sinh sống, buôn bán ở TP. Biên Hòa từ lâu nhưng lại có hộ khẩu ở nơi khác (quê gốc); song thực tế bao nhiêu năm sinh sống, buôn bán ở nơi này, có nhà cửa, con cái cùng ở đây. Vậy xin hỏi nơi nào là nơi cư trú?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Cư trú và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Cư trú (Nghị định 107/2007 và Nghị định 56/2010) thì nới cư trú của công dân được hiểu như sau:

Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở cho thuê, mượn hoặc ở nhờ tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 5m2sàn/người.

Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định nêu trên thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống và có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn.

Những trường hợp không được đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới là: chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vự cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép. Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông bà nội, ngoại, cha mẹ, vợ chồng, con chuyển đến ở với nhau). Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như luật gia đã nêu và phân tích, thì nơi cư trú của chị và gia đình là nơi hiện nay chị đang sinh sống nhưng gia đình phải làm các thủ tục đăng ký tạm trú hoặc thường trú theo đúng quy định.

Related Articles

Back to top button