Quốc hội thành lập Đoàn giám sát việc quy hoạch, sử dụng đất đai

Quốc hội thành lập Đoàn giám sát việc quy hoạch, sử dụng đất đai

Thông qua việc ban hành Nghị quyết số 61, Quốc hội sẽ thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Trưởng đoàn giám sát là ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đoàn giám sát còn có 9 thành viên khác thuộc các đơn vị có liên quan của Quốc hội.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện chủ trương về việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị.

Đoàn cũng sẽ giám sát việc ban hành, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo Luật Đất đai năm 2013. Rà soát quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; nêu kết quả, những vướng mắc cần sửa đổi, hoàn thiện.

Nội dung giám sát còn có thực trạng quản lý, điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cá nhân, tổ chức có liên quan về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng sẽ giám sát công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Đoàn sẽ tổ chức các Đoàn công tác để giám sát tại một số địa phương. Đoàn cũng sẽ làm việc với đại diện Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan về nội dung chuyên đề giám sát.

Trừ những địa phương có Đoàn công tác đến làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành giám sát tại địa phương, báo cáo kết quả đến Đoàn giám sát.

Qua việc giám sát, Đoàn sẽ kiến nghị giải pháp để thực hiện nghiêm, có hiệu quả những chính sách về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, hoàn thiện pháp luật liên quan.

Theo kế hoạch, trước tháng 10/2018, Đoàn giám sát sẽ lập đề cương báo cáo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo. Chậm nhất đến ngày 15/9/2018, kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được ban hành.

Tại phiên họp tháng 4/2019, kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đến kỳ họp thứ 7 sẽ báo cáo Quốc hội.

Related Articles

Back to top button